Resumen de las ayudas Next Generation para Fotovoltaica.

Novedades

Resumen de las ayudas para instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo de hasta el 45%

next_gen_eu_logo_210611_360_2403

AJUTS A PROGRAMES D’INCENTIUS LLIGATS A L’AUTOCONSUM I EMMAGATZEMATGE AMB FONTS D’ENERGIA RENOVABLE. PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIENCIA.

 

MINISTERIO PARA LA TRANSCICION ECOLÒGICA Y EL RETO DEMOGRÀFICO. Tansferit a ICAEN (Institut Català d’Energia)

A fi de promoure el desplegament de les energies renovables, tant tèrmiques com elèctriques, en els diferents sectors consumidors, fomentar un major control del consum mitjançant el desenvolupament dels sistemes d’emmagatzematge i l’impuls a la indústria i al sector empresarial associat, es promou aquest reial decret, que té per objecte regular la concessió directa, amb caràcter extraordinari, i per raons d’interès públic, social i econòmic.

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques i jurídiques, agrupacions d’empreses, de diferents sectors (consultar-ho prèviament).

Els ajuts es destinaran principalment als següents programes:

 • Programa d’incentius 1: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge.

 • Programa d’incentius 2: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, en altres sectors productius de l’economia, amb o sense emmagatzematge.

 • Programa d’incentius 3: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius.

 • Programa d’incentius 4: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, al sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb o sense emmagatzematge.

 • Programa d’incentius 5: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector.

 • Programa d’incentius 6: Realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en el sector residencial

  Les convocatòries seran de concurrència simple. Per als destinataris últims dels programes d’incentius 4, 5 i 6 les actuacions hauran d’iniciar posteriorment a la data de publicació al Butlletí Oficial de l’Estat i per als destinataris últims dels programes 1, 2 i 3, les actuacions s’han d’iniciar posteriorment a la data de registre de sol·licitud de l’ajut.

  La intensitat de les ajudes variarà en funció de beneficiari i del tipus d’instal·lació. Per a les empreses s’assignarà un percentatge sobre el volum d’inversió inicial -fins a un màxim-, mentre que per als particulars i les administracions públiques es subvencionarà un percentatge fix.

  En el cas de l’energia solar fotovoltaica els ajuts aniran des del 15% per a una gran empresa fins al 45% per a una pime o un sistema petit, inferior a 10 kW; els particulars podran beneficiar d’un 40% -puja al 50% en els sistemes d’autoconsum col·lectiu- i les administracions públiques fins al 70%. Es valorarà la retirada de cobertes d’amiant i la instal·lació de marquesines per optimitzar l’ús de l’espai, també subvencionables.

  En el cas de l’eòlica, la subvenció oscil·larà entre el 20% per a la instal·lació més gran en grans empreses i el 50% en els sistemes més petits per a pimes; els particulars obtindran un 50% i les administracions públiques un 70%.

  A les instal·lacions d’emmagatzematge, que en general seran bateries, els ajuts per a les empreses variaran entre el 45% i el 65%, depenent de la mida de l’organització, mentre que els particulars, administracions i entitats del tercer sector podran beneficiar-se d’un 70%.

  En climatització amb renovables, la subvenció dependrà de la tecnologia emprada – com la biomassa o la geotermia-, i serà del 40% al 70%. Les administracions públiques propietàries d’edificis residencials podran obtenir un 70%.

  Convocatòria encara no oberta. Pendent de confirmació que serà de forma obligatòria per via telemàtica utilitzant la Seu Electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat), dins el termini que estableixi la convocatòria de l’ICAEN.

  Bases reguladores (BOE num 155: RD 477/2021 de 29 de junio de 2021.

Comments are closed.